Loading...
Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır ve Başvuru İçin Gerekli Tüm Belgeler?

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır ve Başvuru İçin Gerekli Tüm Belgeler?

Son yıllarda ülkeler, iç ekonomik canlılığı sürdürmek için finansal kaynakları çekmek için farklı araçlar kullanıyorlar. Bunlardan biri de birçok ülkede çeşitli örneklerine rastlanan “yatırım yoluyla yabancılara vatandaşlık” ya da “ekonomik vatandaşlık” olarak bilinen uygulamadır. Yatırım yoluyla vatandaşlık, doğrudan yabancı yatırımı ülkeye çekmek için kullanılırken, belirli bir süre sermaye yatırımı yapan, gayrimenkul satın alan, istihdam sağlayan, bankalarda mevduat bulunduran veya devlet tahvili satın alan yabancılara Türk vatandaşlığı edinme hakkı sağlar. zaman. Ülkeler tarafından tercih edilen bu uygulamanın amacı, yatırım ve yabancı sermayeyi çekerek istihdamı artırmak ve büyümeyi teşvik etmektir. Nitekim bunun karşılığında yatırımcıya ülkeye getirilen sermayeye göre oturma izni veya vatandaşlık hakkı verilmektedir.

Yeni düzenlemelerle Türkiye'de 400 bin dolar değerinde gayrimenkul alan yabancılara doğrudan vatandaşlık veriliyor. Yüksek gelirli Avrupalılar ve Orta Doğulular, hem miktarın düşük olması hem de Türk yaşam tarzını sürdürme fikri nedeniyle bu uygulamaya ilgi duyuyor. Üstelik bu şekilde başvuru sahiplerine "oturma izni" değil, doğrudan vatandaşlık veriliyor. Gerekli yatırımın yapılması ve ilgili belgelerin toplanması sonucunda İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne Gayrimenkul Yatırımı Yoluyla Türk Vatandaşlığı başvurusu yapılır. Süreç, yabancı yatırımcının Türkiye'deki bir danışmanlık firmasına başvurmasıyla başlar. Gerekli evraklar teslim edildikten sonra ortalama 45-50 gün içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları tüm aileye teslim edilir.

Bu durumun Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışlarında bu ülkelerin öne çıkmasının sebepleri arasında olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan, Türk vatandaşlığı ile kimin ilgilendiğini anlamak için "pasaportun gücü" tek kriter değildir. Ortadoğu'daki zenginlerin 180'den fazla ülkeye giriş yapmış Avrupa ülkeleri yerine Türk pasaportlarını tercih etmelerinin başka nedenleri de var.

Türkiye'de Gayrimenkul Almak İsteyen Yabancıların Bilmesi Gerekenler

​Türkiye'de gayrimenkul tapularının edinilmesi ancak tapu dairelerinde tescil ile onaylanır.

Noterler tarafından düzenlenen veya gerçek kişilerle yazılı olarak yapılan gayrimenkul ön sözleşmeleri, tek başına gayrimenkul devrini oluşturmaz. Ön sözleşmeler sadece mülkiyet devrine ilişkin bir taahhüt niteliğinde olup, söz konusu gayrimenkul bu tür belgelerle el değiştirmez.

Türkiye'de Gayrimenkul Almak İsteyen Yabancıların Bilmesi Gerekenler

Söz konusu gayrimenkul üzerinde ipotek, haciz ve benzeri takyidat gibi satışı engelleyebilecek yükümlülükler olabilir ve bunların ilgili tapu müdürlüğünde işlem başlatılmadan önce kontrol edilmesi gerekir.

Taşınmaz sorgulama işlemleri internet üzerinden yapılabilmekte, il, ilçe, mahalle/köy, pafta, parsel bilgileri ile taşınmaz sorgusu yapılabilmektedir. Böylece gayrimenkul ile ilgili mevcut durumu da dahil olmak üzere temel bilgilere dünyanın her yerinden online olarak ulaşılabilmektedir. Ancak, sahibinin kişisel bilgilerine erişilemez.

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de gayrimenkul edinmeleri için ön koşul olarak oturma iznine sahip olmaları gerekmemektedir. Ayrıca Türkiye'de gayrimenkul satın alan yabancılara 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca yenilenebilir kısa dönem ikamet izni verilmektedir.

Türkiye'de gayrimenkul edinmeyi düşünen gerçek veya tüzel kişinin, gayrimenkul sahibi ile birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne başvurması gerekmektedir. Ayrıca günün 24 saati hizmet veren Alo 181 Çağrı Merkezi'ni arayarak veya https://www.tkgm.gov.tr/ adresini ziyaret ederek müdürlüklere şahsen gitmelerine gerek kalmadan randevu alabilirler.

Öte yandan yabancı sermayeli Türk şirketlerinin öncelikle taşınmazın bulunduğu valilikteki İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor. Buradan olumlu yanıt aldıktan sonra Tapu Müdürlüğü'ne başvurmalısınız. Bu şirketler şahsen, posta veya e-posta yoluyla başvuruda bulunabilirler.​

Peki, yukarıda bahsedilen bu başvuru belgeleri nelerdir?

 • Gayrimenkulün tapu belgesi
 • Satın alacak yabancının pasaportu ve fotokopisi (Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte)
 • Taşınmazın bulunduğu belediyeden alınacak "Emlak Cari Değer Belgesi"
 • Konut ve işyerleri için zorunlu deprem sigortası poliçesi
 • Satıcının 1 fotoğrafı (beyaz fonlu, biyometrik)
 • Satın alan yabancıya ait 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu, biyometrik)
 • Satın alan yabancının Türkçe bilmemesi durumunda yeminli tercüman
 • Devirin vekaleten yapılması halinde vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti (yurt dışında verilmiş ise onaylı Türkçe tercümesi)

Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesine ilişkin yasal kısıtlamalar nelerdir?

 • Ülke genelinde yabancı uyruklu bir gerçek kişi 30 hektara kadar gayrimenkul satın alabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir.
 • Taşınmazın askeri yasak ve güvenlik bölgeleri dışında olup olmadığı Tapu Müdürlüğü tarafından yetkili komutanlığa sorulmalı ve edinim için olumlu cevap alınmalıdır. (Askeri yasak ve güvenlik bölgesi ölçüm çalışmaları tamamlanan 71 ilimizde bu uygulama kaldırılmıştır.)
 • Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe alanının %10'una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.
 • Yabancı ülkelerde kendi mevzuatlarına göre kurulmuş gerçek kişiler ve tüzel kişiliğe sahip ticari şirketler lehine taşınmaz rehni tesislerinde yasal sınırlamalar uygulanmaz.
 • Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilmiş; edinme amacına aykırı olarak kullanılacağı ilgili Bakanlık ve idarelerce belirlenen; Proje şartıyla satın alma yapılması durumunda ilgili Bakanlıkça süresi içinde başvurulmaması veya projelerin belirlenen süre içinde gerçekleştirilmemesi; taşınmazlar tasfiye hükümlerine tabidir.

Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesine ilişkin yasal kısıtlamalar nelerdir?

Türkiye'de gayrimenkul satın alırken ortaya çıkacak ücret ve masraflar nelerdir?

 • Tapu harcı (Evin değerine göre belirlenir.)
 • Döner sermayesi ücreti
 • Tapu müdürlüğüne ödenecek hizmet bedeli
 • Türkiye'de gayrimenkul satın alırken bilinmesi gereken önemli noktalar:
 • Gayrimenkul satın almak için oturma izni gerekli değildir. Türkiye'de gayrimenkul satın alan yabancılara 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca yenilenebilir kısa dönem ikamet izni verilmektedir.
 • Devir işlemi için tapu müdürlüklerine ön başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Taşınmazın devri, tapu dairelerinde imzalanan resmi senet ve tescil ile mümkündür.
 • Resmi Ekspertiz Yapılması


Kısa dönem ikamet izni verilmesi
(Normalde 2 ay sürebilen bu süreç, yatırımcılara özel olarak 2 haftada sonuçlanmaktadır.)

Ev satın alındıktan sonra taşınmazdan kısa dönem ikamet izni alınması gerekmektedir. Gayrimenkul sahibi olduktan sonra oturma izni almak için gerekli belgeler şunlardır:

 • İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.
 • Talep edilen ikamet izninden 60 gün daha uzun süreli Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş, arka fon beyaz ve biyometrik olmalıdır.)
 • Kaldığınız süre boyunca yeterli ve düzenli maddi imkanlarınız olduğuna dair beyan
 • Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, talep edilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.)
 • Devlete ödenen harcın ve kart ücretinin ödendiğine dair makbuz (Ücretler ve kart ücretleri yabancının uyruğuna göre değişmektedir.)
 • İkametgahın malike ait olduğunu gösteren resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/muhafazalı belge (Tapu Senedi)

NOT: İkamet izni başvuruları için yabancının Türkiye'ye giriş yapması gerekmektedir. Bu giriş vizeli olabileceği gibi vize muafiyetli de olabilir. Başvurular gerekli belgelerle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne yapılır. Oturma izni alınır alınmaz Türk vatandaşlığına başvurmak mümkün olacaktır.

Genel bilgi
Türkiye'de gayrimenkul edinimi açısından “yabancı” terimi üç kategoride tanımlanmaktadır:

 • Yabancı gerçek kişiler
 • Yabancı tüzel kişiler
 • Türk sermayeli yabancı sermayeli şirketler

2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesinde yabancı gerçek veya tüzel kişilerin taşınmaz edinmesine ilişkin hükümler yer almaktadır. 36. maddede ise yabancı sermayeli şirketlere ilişkin hükümler yer almaktadır.

Türkiye'de gayrimenkul satın alırken ortaya çıkacak ücret ve masraflar nelerdir?

Vatandaşlarının Türkiye'de gayrimenkul edinme hakkına sahip olduğu ülkeler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir ve Bakanlar Kurulu gerekli gördüğü takdirde gayrimenkul edinimine ilişkin özel şartlar uygulayabilir.

Türk Vatandaşlığına Başvurmak

İstisnai bir şekilde Türk Vatandaşlığı kazanmak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne gerekli belgelerle başvuru yapılır. Türk Vatandaşlığı başvurusunun sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için gerekli başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Vatandaşlık başvurusu sırasında ortaya çıkabilecek masraflar şunlardır:

 • Devlet tarafından tahsil edilecek hizmet bedelleri
 • SPK Değerleme Firmalarının Raporlama Maliyetleri
 • Çeviri maliyetleri
 • Noter giderleri
 • İlgili devlet dairelerinden alınan evrak giderleri
 • Sağlık raporu alma masrafları
 • Başvurunun İncelenmesi

İlgili Bakanlıklar tarafından bir komisyon oluşturularak vatandaşlık başvurusu değerlendirilerek Cumhurbaşkanının onayına sunulur. Nihai karar Başkan tarafından verilir.

Görüşme ve Parmak İzi

Başvurunun onaylanması aşamasında yabancı, en yakın il emniyet müdürlüğü tarafından aranarak parmak izi alınır ve mülakata alınır.

Yukarıdaki işlemler takip edildiğinde; Yabancı uyruklu kişiler, eşleri ve 18 yaşından küçük çocukları, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir durumları bulunmamak kaydıyla Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin resmi bir düzenleme bulunmamakla birlikte, uygulamada kısa dönem ikamet izni başvuruları genellikle bir ila iki hafta içinde; vatandaşlık başvuruları da 3 ile 6 ay arasında sonuçlandırılmaktadır.

NOT: Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlık alma sürecini kolaylaştırmış olsa da başvurunun eksiksiz yapılması, sürecin doğru ve eksiksiz takip edilmesi son derece önemlidir. Başvuru sürecinde yapılacak hatalar veya eksik evraklar başvurunun reddedilmesine veya sürecin uzamasına neden olabilir.

Türk Vatandaşlığı Hakkında Soru Sor