Loading...
Türkiye'de Diplomanın Onaylanması ve Yasallaştırılması

Türkiye'de Diplomanın Onaylanması ve Yasallaştırılması

2021-11-08

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre uzmanlık alanında çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin eğitim diplomalarının (ortaokul, özel veya daha yüksek) diplomalarla eşitliğini onaylaması ve/veya yasallaştırması gerekmektedir.

Lise Diploması, ortaöğretim diplomaları, çeşitli türlerde sertifikalar vb. Sertifikalarının onaylanmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğünün (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) bölge Eğitim Müdürlüklerine katılırlar.

Yabancı üniversitelerin diplomalarının onaylanması Yüksek Öğretim Kurumu (Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu) tarafından yapılır.


Diplomanın suç olmaktan çıkarılması ve yasallaştırılması arasındaki fark:

Derslerin listesi, çalışma saatleri ve uygulama saatleri Türk eğitim standartlarına uygunsa, Üniversite diplomayı onaylar.
Eğitim programında tutarsızlıklar varsa, ekim ayı eğitim kursuna katılmanız ve yeterlik sınavını (Seviye Belirleme Sınavı) geçmeniz gerekir.
ÖNEMLİ: Diplomanın onaylanması ve yasallaşması için ön koşul, üniversitenizin Türkiye'de akredite olması (YÖK tarafından onaylı) olmasıdır.


Diplomanın onaylanması/yasallaştırılması sürecini başlatmak için Yükseköğretim Kurulu ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Bunu şahsen, taahhütlü mektupla, çevrimiçi olarak devlet hizmetleri sistemi üzerinden ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ​​/ "Diplomaların Tanınması" bölümünden yapabilirsiniz.

Yüksek Öğrenim Koleji, üniversitenizin akreditasyonunu onayladıktan sonra size daha fazla adım adım kılavuz gönderecektir.

ÖNEMLİ: Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti topraklarında en az üç ay ikamet etmeniz gerekmektedir.

DİPLOMA ONAYI/YASALLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Diplomanın onaylanması/yasallaştırılması için doldurulmuş başvuru formu (Denklik Başlatma Formu).
Diploma ve noter onaylı Türkçe tercümesi.
Sertifika ve noter tasdikli Türkçe tercüme.
Eğitim süresi boyunca notları ve eğitim saatlerini içeren bir zaman çizelgesi/ilerleme belgesi.
Tezin aslı ve kopyası.
Pasaport ve noter tasdikli tercümesi veya Türk vatandaşı kimliği ve noter tasdikli sureti.
Türk vatandaşlığı belgesi (varsa).
Devlet vergisinin ödenmesi için makbuz.
Zarf formatı 26x35 cm'dir.


ÖNEMLİ: Tüm belgelerin kopyaları renkli olmalıdır.