Loading...
Bir Türk Bankasından Nasıl Kredi Alınır?

Bir Türk Bankasından Nasıl Kredi Alınır?

2021-11-07

Türkiye'de yabancılar gayrimenkul satın almak için kredi alabilirler. Hemen satın almak için yeterli paranız yoksa, ipotek seçeneği birçok durumda çok uygundur, çünkü alıcı kredi verildikten ve peşinat ödendikten hemen sonra mülkiyet hakkını verebilir (belirli bir ifade ile verilir) ve daireyi kullanın.

Alanya'da konut satın alan yabancılar arasında krediyle gayrimenkul satın almak popülerdir, çünkü Türk bankaları nispeten düşük faiz oranları ve kayıt kolaylığı açısından farklılık göstermektedir.

 


Yabancılar için ipotek alma süreci oldukça basittir, ancak bir takım özelliklere sahiptir:

Türkiye'de ipotek almak için bir yabancının oturma iznine sahip olması gerekmez.
Sadece ilk ödeme tutarı, satın alınan mülkün yerleşik eksper (kadastro) değerinin %40-50'si ise kredi alabilirsiniz.
Kredinin miktarı, mülkün türüne ve alıcının gelirine bağlıdır.
Alıcı, krediyi almadan önce satıcıya kararlaştırılan ilk ödemeyi ödemek zorunda kalacak ve ancak bundan sonra kredi kesinleşecektir.
Temel olarak, banka borçlu-alıcıya para vermez, doğrudan satıcının veya geliştiricinin hesabına gönderir.
Bu şekilde verilen miktar üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktur.
Müşteri, bu mali işlemler çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'ne dost bir ülke vatandaşlığına sahip ve Türkiye ile anlaşmalı olmalıdır.
Türkiye'de 1 ila 10 yıl arasında bir vade ile ipotek verilir.
Borçlunun yaşı 25 ila 70 arasında olmalıdır (yani ipotek tamamen ödendiğinde müşterinin yaşı yetmiş yılı geçmemelidir).
Bankanın talebi üzerine gayrimenkul sigortası ve DASK deprem sigortası düzenlenmektedir.
Aylık ödeme tutarı alıcının banka hesabından borçlandırılır.
Kural olarak, miktarı her banka tarafından ayrı ayrı belirlenen bir kredi vermek için bir komisyon vardır.

 

 

BİR TÜRK BANKASINDA İpotek KAYIT İŞLEMİ:

Bankada röportaj, bir anket doldurma.
Banka, mülkü değerlendirecek ve uygun belgeyi hazırlayacak olan tesise bir değerleme uzmanı gönderir. Bu işlem ortalama 2-5 gün sürer.
Banka ipotek vermeye hazır olduğuna dair bir teminat mektubu verir.
Daha sonra alıcı, üzerinde anlaşılan ilk ödeme tutarını satıcıya havale eder, sözleşme imzalanır, alıcı bankanın hizmetleri için ödeme yapar ve bundan sonra banka ipotek sözleşmesinde belirtilen tutarı satıcının hesabına aktarır.

 

 

İpotek BAŞVURUSU YAPILIRKEN BANKAYA SUNULMASI GEREKEN BELGELER:

Pasaport (aslı ve noter tasdikli sureti).
Çalışanlar için kişisel gelir vergisi sertifikası-2 veya özel girişimciler için iki yıllık vergi beyannamesi.
3 aylık fon hareketinin gösterileceği banka hesabından bir alıntı ve bir kredi geçmişi beyanı.
TAPU ve ipotekli olarak satın almak istediğiniz mülkün kopyası.

Bazı bankalar, müşterinin bireysel durumuna ve her bankanın iç kurallarına bağlı olarak ek belgeler (finansal geçerlilik kanıtı dahil) isteyebilir.